صفحه اصلی

به نام خدا
خط کشتیرانی  Green Line Shipping Co., (GLS) یکی از خطوط کشتیرانی کانتینری در دنیا می باشد که طی سالهای اخیر فعالیت خود را درزمینه حمل و نقل کانتینری کالا آغاز نموده است.
پس از گذشت مدت زمانی اندک از تاسیس این خط کانتینربا توجه به اهمیت و جایگاه جغرافیائی استراتژیک ایران در جهان و منطقه، مقامات خط در جهت گسترش سرویس ها ، اقدام به اعطای نمایندگی انحصاری به شرکت کشتیرانی پیشگامان اقیانوس آرام و بسط سرویسهای جدید از طریق اضافه نمودن بندر عباس به سرویس کانتینری خود نمودند.
ان خط کشتیرانی از آغاز فعالیتش در خاورمیانه و بالاخص ایران که مصادف  با بحرانهای جهانی مالی – اقتصادی بود، به موفقیتهای چشمگیری در خصوص توسعه و گسترش سرویسهای کانینری خود مابین بنادر مهم اروپائی- آسیائی  دست یافت و بدین ترتیب طی مدت زمانی کوتاه  موفق به کسب جایگاهی شایسته  در طبقه بندی شرکتهای کشتیرانی و همچنین جلب نظر بازرگانان ومشتریان گردید.
شرکت پیشگامان اقیانوس آرام  نیز  با بهره گیری از  تجربه مدیران  و مسئولان  مجرب  در زمینه حمل و نقل دریائی – کانتینری  و با شعار مشتری مداری و شفافیت  و صداقت در ارائه خدمات در صدد پاسخگوئی به مشتریان محترم خود بر آمده است و در این راه از هیچ راهکار علمی و عملی فروگذار ننموده است.
امیدواریم با عنایت خداوند متعال و نیز تلاش روزافزون تمامی نیروها و ظرفیت های موجود، بتوانیم نقشی هر چند کوچک در پیشبرد صنعت  حمل و نقل کشور عزیزمان ایران داشته باشیم.
 
مدیریت و کارکنان
شرکت کشتیرانی پیشگامان اقیانوس آرام (با مسئولیت محدود)
Copyright © 2013 Pacific Ocean Pioneers All Rights Reserved.